Basic
499.000 /Tháng
  • 10 User
  • 7GB Dung lượng
Starter
990.000 /Tháng
  • 20 User
  • 15GB Dung lượng
Growing
2.200.000 /Tháng
  • 50 User
  • 50GB Dung lượng
ENTERPRISE
LH 0981 248 081
  • Tùy biến, phát triển theo
  • yêu cầu doanh nghiệp

Bảng so sánh chi tiết các gói cung cấp

Tính năng cung cấp
Basic
499.000 vnd
Starter
990.000 vnd
Growing
2.200.000 vnd
Số lượng tài khoản
Dung lượng lưu trữ
Quản lý kế hoạch
Kiểm soát sử dụng vật tư
Yêu cầu vật tư
Quy trình dạng Scrum
Quản lý phê duyệt
Quản lý kho
Quản lý danh mục vật tư
Quản lý nhập xuất với đối tác
Thông báo, nhắc nhở
Báo cáo tự động
Không giới hạn dự án
Hỗ trợ kỹ thuật
10 User
7GB
Trước 18h
20 User
15GB
24/7
50 User
50GB
24/7