Bảng so sánh chi tiết các gói cung cấp

Tính năng cung cấp
Basic
999.000 vnd
Starter
1.990.000 vnd
Growing
4.500.000 vnd