Điều khoản sử dụng
Đây là thỏa thuận pháp lý giữa khách hàng với công ty Cổ phần Giải pháp OnPlan toàn cầu. Quy định các điều khoản trong việc khách hàng sử dụng dịch vụ phần mềm Quản lý Issue, Quản lý Công việc và Phối hợp thông tin OnPlan (Sau đây gọi tắt là "Phần mềm"). Thỏa thuận này là hợp đồng điện tử giữa hai bên.
Bằng cách nhấp chuột vào nút “Đồng ý” khi đăng ký nhận Demo, Đăng ký dùng thử hoặc sử dụng, khách hàng đồng ý rằng các điều khoản này sẽ được áp dụng nếu khách hàng lựa chọn truy cập hoặc sử dụng dịch vụ và thao tác nhấp chuột này tương đương với việc hai bên đã ký kết hợp đồng.
1. Các thuật ngữ sử dụng trong thỏa thuận
1.1 Phần mềm: Là phần mềm quản lý issue, quản lý công việc và phối hợp thông tin OnPlan (sau đây được viết tắt là "Phần mềm OnPlan" hoặc "Phần mềm")
1.2 OnPlan: Là Công ty cổ phần giải pháp OnPlan toàn cầu, đơn vị sở hữu Phần mềm OnPlan
1.3 Khách hàng: Là tổ chức hoặc cá nhân đứng ra đăng ký dùng thử hoặc trả tiền sử dụng dịch vụ phần mềm OnPlan
1.4 Phí khởi tạo: Là khoản phí mà khách hàng phải trả một lần duy nhất cho OnPlan để khởi tạo sử dụng phần mềm lần đầu tiên.
1.5 Phí thuê bao: Là khoản phí mà khách hàng phải trả cho OnPlan để duy trì sử dụng phần mềm. Phí thuê bao được tính hàng tháng và khách hàng sẽ thanh toán trước cho nhiều tháng khi đặt mua, tối thiểu phải là 12 tháng.
1.6 Thời gian thuê bao: Là khoảng thời gian khách hàng được cấp quyền sử dụng dịch vụ phần mềm OnPlan theo yêu cầu đăng ký và thỏa thuận thanh toán phí với OnPlan.
1.7 Gia hạn thuê bao: Là việc OnPlan cấp thêm thời gian sử dụng dịch vụ phần mềm OnPlan cho khách hàng theo thỏa thuận của hai bên.
2. Quyền sử dụng phần mềm
2.1 Khách hàng có quyền sử dụng đầy đủ các tính năng của phần mềm trong thời gian thuê bao còn hạn sử dụng.
2.2 Đối với mỗi thuê bao khách hàng đã đăng ký và thanh toán tiền sử dụng thì sẽ được cấp các tài khoản đăng nhập vào phần mềm, gọi là một "Tổ chức". Đây cũng là nơi chứa dữ liệu của khách hàng.
2.3 Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ phần mềm bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc cập nhật dữ liệu, gửi email, viết bài hoặc truyền tải dữ liệu với mục đích sau:
a) Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản;
b) Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm;
c) Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật;
d) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác;
e) Cản trở hoặc phá hỏng Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập Dịch vụ thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm);
f) Vi phạm quy định của pháp luật.
2.4 Trước khi hết hạn 15 ngày, OnPlan sẽ thông báo cho Khách hàng về việc gia hạn sử dụng. Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu gia hạn, khách hàng cần thực hiện thủ tục này trước thời điểm hết hạn. Thời điểm gia hạn là thời điểm tính từ ngày hết hạn của kỳ đăng ký sử dụng trước đó.
2.5 Khi hết hạn thuê bao, khách hàng chỉ được đăng nhập vào để sử dụng phần mềm trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn. Quá 30 ngày, OnPlan sẽ ngắt kết nối của Khách hàng vào phần mềm.
2.6 Dữ liệu của Khách hàng sẽ được lưu trong thời gian tối đa là 90 ngày kể từ thời điểm hết hạn thuê bao. Sau thời gian này, OnPlan sẽ xoá dữ liệu khỏi hệ thống. Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu đăng nhập vào OnPlan trong khoảng thời gian 30 ngày đến 90 ngày, kể từ khi hết hạn thuê bao, OnPlan sẽ cấp quyền truy cập ứng dụng theo dạng sự vụ (ad-hoc) khi được thông báo.
2.7 Khách hàng sẽ bị ngắt quyền truy cập và ngắt thuê bao sử dụng phần mềm OnPlan trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận được thông báo ngắt dịch vụ của OnPlan trong trường hợp:
a) Khách hàng không làm thủ tục đăng ký gia hạn, thanh toán với OnPlan nếu thuê bao quá hạn sử dụng 30 ngày;
b) Khách hàng yêu cầu cắt thuê bao phần mềm;
c) Khách hàng vi phạm mục đích sử dụng phần mềm được nêu trong thỏa thuận này;
d) Khách hàng vi phạm pháp luật và cơ quan công quyền yêu cầu OnPlan dừng cung cấp dịch vụ thuê bao cho khách hàng.
3. Giá cả và phương thức thanh toán
3.1 Lần đầu tiên khi bắt đầu sử dụng phần mềm, khách hàng phải thanh toán phí thuê bao (tối thiểu 12 tháng) cho OnPlan.
3.2 Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán cho OnPlan 100% giá trị của gói sản phẩm/dịch vụ mà khách hàng chọn mua trong vòng 07 ngày kể từ ngày Hợp đồng này được ký kết
3.3 Thời điểm bắt đầu tính phí thuê bao: từ khi hai bên thống nhất chính thức
3.4 Việc thanh toán phí thuê bao cho kỳ tiếp theo phải được thực hiện trước ngày hết hạn của kỳ thuê bao trước đó. OnPlan có trách nhiệm gửi thông báo về việc đóng phí thuê bao đến Khách hàng.
3.5 OnPlan có quyền điều chỉnh mức phí thuê bao theo giá thị trường và công bố trực tiếp trên website OnPlan. Trong trường hợp khách hàng đã thanh toán trước phí thuê bao cho nhiều kỳ thì mức phí thuê bao sẽ không thay đổi trong suốt thời hạn thuê bao mà khách hàng đã thanh toán.
3.6 Việc thanh toán cho OnPlan sẽ bằng hình thức chuyển khoản hoặc thanh toán trực tuyến thông qua ngân hàng hoặc đối tác thứ ba.
4. Bàn giao sản phẩm, dịch vụ
4.1 OnPlan chịu trách nhiệm bàn giao cho khách hàng thông tin truy cập hệ thống qua email. Khi khách hàng nhận được email thì OnPlan coi như đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao sản phẩm của mình cho khách hàng.
4.2 OnPlan có trách nhiệm đào tạo miễn phí off-line hoặc online (tối thiểu là 01 lần và tối đa không quá 02 lần) cho Khách hàng sử dụng thành thạo các chức năng cơ bản hiện tại của phần mềm.
4.3 Khách hàng chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ thiết bị, nhân lực và đường truyền theo đúng khuyến cáo của OnPlan ghi trong phần mềm để tổ chức khai thác, vận hành hệ thống phần mềm.
4.4 Khách hàng chịu trách nhiệm tiếp nhận, sử dụng phần mềm đúng theo hướng dẫn và khuyến cáo sử dụng của OnPlan công bố trong phần mềm.
5. Tư vấn và hỗ trợ khách hàng
5.1 OnPlan chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ tư vấn hỗ trợ cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng thông qua nhóm Zalo, email, và các hình thức hỗ trợ khác được công bố tại website http://onplan.site/.
5.2 Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ thông qua hình thức khác (như dịch vụ tư vấn hỗ trợ tại các địa điểm theo yêu cầu của khách hàng, dịch vụ tái đào tạo hướng dẫn sử dụng cho khách hàng) sẽ được hai bên thống nhất về chi phí và phương thức cung cấp bằng văn bản bổ sung khi có phát sinh yêu cầu.
6. Bảo hành, bảo trì
6.1 OnPlan chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để khách hàng có thể sử dụng được phần mềm 24h/ngày và 7 ngày/tuần ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống. Thời gian ngưng hệ thống để bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ được OnPlan báo trước lịch thực hiện cho khách hàng theo hình thức thông báo trực tiếp trên phần mềm. Lịch bảo trì hoặc nâng cấp hoặc sao lưu sẽ thực hiện theo định kỳ hàng ngày hoặc hàng tuần hoặc hàng tháng hoặc hàng năm và ưu tiên vào buổi đêm khi hệ thống ít sử dụng nhất.
6.2 OnPlan có trách nhiệm tiến hành khắc phục sự cố của hệ thống chậm nhất là 12h làm việc kể từ khi tiếp nhận được yêu cầu từ người sử dụng của khách hàng.
6.3 OnPlan có trách nhiệm cập nhật phiên bản mới nhất của phần mềm cho khách hàng sử dụng trong thời hạn thuê bao mà khách đã đăng ký và thanh toán cho OnPlan.
6.4 Khách hàng đồng ý chấp nhận tất cả sự vá lỗi, sửa lỗi, nâng cấp, bảo trì cần thiết để các tính năng của dịch vụ hoạt động chính xác và đảm bảo tính bảo mật của dịch vụ. Trừ trường hợp khẩn cấp, OnPlan sẽ thông báo trước tới khách hàng lịch trình của các hoạt động sửa lỗi, nâng cấp này.
7. Bảo mật
7.1 OnPlan chịu trách nhiệm thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu khách hàng. OnPlan cam kết sẽ không:
a) Sửa đổi dữ liệu khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng hoặc không phải vì mục đích khắc phục lổi hay sự cố;
b) Không tiết lộ dữ liệu khách hàng trừ trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật hoặc được khách hàng cho phép;
c) Không truy cập vào dữ liệu và/hoặc làm thay đổi dữ liệu của khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của khách hàng khi sử dụng dịch vụ hỗ trợ.
7.2 OnPlan chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin về dữ liệu của khách hàng và không được phép tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khác ngoại trừ yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của nhà nước. OnPlan không chịu trách nhiệm về các thất thoát dữ liệu, bí mật thông tin của khách hàng do khách hàng vô tình hoặc cố ý gây ra.
7.3 Khách hàng chịu trách nhiệm xác định và xác thực quyền của tất cả những người dùng truy nhập vào dữ liệu của khách hàng.
7.4 Khách hàng chịu trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin tài khoản người dùng.
7.5 Khách hàng chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các hoạt động thực hiện bởi các tài khoản người dùng của khách hàng và có trách nhiệm ngay lập tức thông báo với OnPlan về các truy cập trái phép.
7.6 OnPlan sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến các tổn hại gây ra bởi người dùng của khách hàng, bao gồm các cá nhân không có quyền truy cập vào dịch vụ vẫn có thể lấy được quyền truy cập do lỗi máy tính/ phần mềm hoặc hệ thống mạng nội bộ của khách hàng.
7.7 Trong phạm vi của thỏa thuận này, “Thông tin bí mật” bao gồm: Dữ liệu của khách hàng, công nghệ độc quyền của mỗi bên, quy trình nghiệp vụ và các thông tin kỹ thuật của sản phẩm, thiết kế, và toàn bộ quá trình trao đổi giữa hai bên liên quan đến dịch vụ. Bất kể những điều đã đề cập ở trên, “Thông tin bí mật” không bao gồm các thông tin mà:
a) Được công chúng biết tới;
b) Được biết tới trong ngành trước khi tiết lộ;
c) Được công chúng biết tới không phải do lỗi của bên nhận thông tin;
d) Dữ liệu tổng hợp trong đó không chứa bất kỳ thông tin cá nhân hoặc thông tin nào cụ thể của khách hàng.
7.8 Khách hàng và OnPlan cùng thỏa thuận::
a) Thực hiện các biện pháp cần thiết để giữ bí mật cho tất cả các “Thông tin bí mật”;
b) Không sao chép, cung cấp một phần hay toàn bộ thông tin bảo mật cho bất kỳ bên thứ ba khi chưa có sự chấp thuận của bên có quyền sở hữu đối với “Thông tin bí mật”;
c) Không sử dụng “Thông tin bí mật” mà các bên đã cung cấp cho nhau phục vụ cho các mục đích khác ngoài mục đích thực hiện thỏa thuận này.
8. Bản quyền phần mềm và dữ liệu
8.1 OnPlan là chủ sở hữu và có toàn quyền tác giả phần mềm OnPlan.
8.2 Khách hàng có quyền sử dụng phần mềm để tạo ra dữ liệu phục vụ công việc của đơn vị và có quyền tải về phần dữ liệu do chính đơn vị nhập vào hệ thống trong suốt thời gian được cấp thuê bao sử dụng phần mềm.
8.3 Khách hàng đồng ý rằng sản phẩm/dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn: giao diện người sử dụng, đoạn âm thanh, đoạn video, nội dung hướng dẫn sử dụng và phần mềm được sử dụng để thực hiện sản phẩm/dịch vụ thuộc sở hữu riêng của OnPlan được bảo hộ bởi pháp luật về sở hữu trí tuệ và quyền tác giả. Khách hàng thỏa thuận sẽ không sử dụng các thông tin hoặc tài liệu thuộc sở hữu riêng đó theo bất cứ cách thức nào ngoại trừ cho mục đích sử dụng sản phẩm/dịch vụ theo Thỏa thuận này. Không có phần nào trong sản phẩm/dịch vụ có thể được sao chép lại dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất cứ phương tiện nào, trừ khi được cho phép một cách rõ ràng theo các điều khoản này.
8.4 Khách hàng đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho vay, bán, phân phối, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương cách nào, và không khai thác sản phẩm/dịch vụ theo bất cứ phương thức không được phép nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xâm phạm hoặc tạo gánh nặng lên dung lượng của hệ thống mạng.
8.5 Việc sử dụng Phần mềm hoặc bất cứ phần mềm của Sản phẩm/dịch vụ, trừ khi việc sử dụng Sản phẩm/Dịch vụ như được cho phép theo thoả thuận này, đều bị nghiêm cấm và xâm phạm đến câc quyền sở hữu trí tuệ của ngừoi khác, và Khách hàng có thể phải chịu các hình phạt dân sự và hình sự, bao gồm cả việc bồi thường thiệt hại bằng tiền có thể được áp dụng đối với việc xâm hại quyền tác giả.
8.6 Để OnPlan có thể cung cấp dịch vụ sử dụng phần mềm cho khách hàng, khách hàng đồng ý cho OnPlan quyền xử lý và truyền tải dữ liệu của khách hàng.
8.7 OnPlan có quyền nhưng không có nghĩa vụ nào trong việc thực hiện các hành động khắc phục nếu như có bất cứ nội dung nào mà khách hàng vi phạm các điều được liệt kê trong thỏa thuận này. OnPlan không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với khách hàng trong các tình huống OnPlan thực hiện hành động khắc phục. Khách hàng là người duy nhất chịu trách nhiệm về tính chính xác, chất lượng, tính toàn vẹn, hợp pháp, tin cậy và phù hợp đối với tất cả dữ liệu của mình.
8.8 OnPlan có thể đề nghị và khách hàng có thể lựa chọn đồng ý sử dụng các tính năng chưa được phát hành rộng rãi và chưa được kiểm duyệt hoàn toàn về mặt chất lượng theo quy trình của OnPlan (các chức năng Beta). Mục đích của việc này là để khách hàng kiểm duyệt và cung cấp phản hồi cho OnPlan. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm về những rủi ro khi sử dụng các chức năng này. OnPlan không đảm bảo về tính đúng đắn, đầy đủ của các chức năng Beta cũng như không chịu trách nhiệm cho các lỗi sai hoặc thiệt hại gây ra do việc sử dụng các chức năng Beta.
9. Thông tin/ thông báo
9.1 Nội dung các thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các loại thông tin như sau:
a) Thông tin về các tính năng mới của sản phẩm
b) Thông tin về các phiên bản mới của sản phẩm
c) Thông tin về các sản phẩm có liên quan
d) Thông tin về nội dung các bài báo hoặc bản tin mà OnPlan cho rằng có thể hữu ích cho khách hàng trong quá trình hoạt động.
9.2 Phương thức gửi thông báo bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hình thức sau:
a) Thông báo trực tiếp trên màn hình sản phẩm
b) Thông báo qua email
c) Thông báo qua tin nhắn trên điện thoại di động
d) Thông báo qua điện thoại
e) Thông báo qua văn bản
f) Thông báo bằng cách gặp trao đổi trực tiếp
g) Các hình thức thông báo khác
10. Thông tin phái sinh
OnPlan được quyền sử dụng thông tin phái sinh từ một phần hoặc toàn bộ thông tin do khách hàng tạo ra khi sử dụng sản phẩm của OnPlan để phục vụ cho các mục đích nghiên cứu cải tiến sản phẩm, thị trường, thói quen tiêu dùng và các mục đích khác có thể mang lại lợi nhuận hoặc không mang lại lợi nhuận. OnPlan cam kết các thông tin phái sinh này không chứa đựng bất kể thông tin cụ thể nào về liên hệ (tên, số điện thoại, …), các giao dịch cụ thể hoặc các bí mật sản xuất kinh doanh (đã mô tả trong mục 1)
11. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và thực hiện dịch vụ
11.1 OnPlan không cam đoan, tuyên bố, hoặc đảm bảo rằng việc Khách hàng sử dụng Sản phẩm/dịch vụ của OnPlan sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc Sản phẩm/dịch vụ sẽ đáp ứng được Yêu cầu của Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên Phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của Sản phẩm/dịch vụ Phần mềm (Bao gồm nhưng không giới hạn: Mạng Internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng) sẽ không có Virus hoặc không có thành phần gây hại.
11.2 OnPlan không đảm bảo dưới bất cứ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thoả mãn và chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng hoặc không xâm phạm các quyền bên thứ 3. Dịch vụ của OnPlan được cung cấp cho Khách hàng dưới dạng "Theo hiện trạng" - "as is" và "Có sẵn" - As available" cho Khách hàng sử dụng. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ Trách nhiệm trong việc xác định xem sản phẩm/dịch vụ hoặc thông tin được tạo ra từ Sản phẩm/dịch vụ là đúng đắn và đáp ứng được mục đích sử dụng của Khách hàng.
11.3 Trong bất cứ trường hợp nào, OnPlan đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do mất doanh thu, lợi nhuận, lợi thế kinh doanh, ngừng việc, mất mát dữ liệu do hậu quả của:
a) Việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Sản phẩm/dịch vụ
b) Bất cứ thay đổi nào được thực hiện đối với Sản phẩm/dịch vụ
c) Truy cập không được phép hoặ biến đổi các dữ liệu
d) Xoá, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua Sản phẩm/dịch vụ
e) Các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với Sản phẩm/dịch vụ
f) Bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Sản phẩm/dịch vụ
11.4 Trong trường hợp Sản phẩm của OnPlan có sử dụng dịch vụ của bên thứ ba, OnPlan cam kết không tính phí nhưng không đảm bảo về tính đúng sai mà các thông tin trong các Sản phẩm/ Dịch vụ hoặc nếu bên thứ ba có cập nhật hệ thống mà dẫn đến mất sự ổn định hoặc ngưng trệ Dịch vụ. Vì vậy, người dùng phải tụ cân nhắc khi sử dụng các dịch vụ này.
11.5 OnPlan được miễn trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ được nêu trong thỏa thuận này đối với các trường hợp bất khả kháng ghi trong thỏa thuận này.
12. Trách nhiệm xử lý sự cố an ninh
12.1 Trong trường hợp khách hàng phát hiện ra các sự cố an ninh của phần mềm OnPlan, khách hàng có trách nhiệm thông báo ngay với OnPlan. Các sự cố an ninh phần mềm bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp sau:
a) Bị mất hoặc thay đổi dữ liệu trên phần mềm mà không biết nguyên nhân.
b) Bị gián đoạn không sử dụng được sản phẩm.
c) Nghi ngờ bị hacker tấn công.
12.2 Khi xảy ra sự cố an ninh thông tin liên quan đến sản phẩm OnPlan cung cấp cho khách hàng, OnPlan sẽ có trách nhiệm tổ chức điều tra để xử lý sự cố và khôi phục hoạt động cho khách hàng. Trong quá trình điều tra và khắc phục sự cố, khách hàng phải có trách nhiệm tham gia nếu OnPlan có thể yêu cầu.
13. Bất khả kháng
Trong trường hợp bất khả kháng hai bên không có nghĩa vụ phải thực hiện trách nhiệm của mình trong thỏa thuận này. Hai bên nhất trí coi các trường hợp sau là bất khả kháng:
a) hiên tai, địch họa gây cách trở hoặc phá hủy hoặc tắc nghẽn hoặc dừng kết nối đến trung tâm dữ liệu của OnPlan
b) Sự cố mất điện trên diện rộng; Sự cố đứt cáp viễn thông gây tắc nghẽn hoặc ngừng kết nối viễn thông, Internet đến trung tâm dữ liệu của OnPlan.
c) Tin tặc (hacker), vi rút máy tính (virus) tấn công vào trung tâm dữ liệu của OnPlan làm ngừng trệ, tắc nghẽn hoặc phá hủy phần mềm và dữ liệu.
d) Các sự cố bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật.
14. Tạm ngừng và chấm dứt thỏa thuận
14.1 hỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các thuê bao được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp khách hàng dùng thử sản phẩm/dịch vụ (nếu có) mà không chuyển sang hình thức thuê bao trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.
14.2 OnPlan có quyền tạm ngừng việc sử dụng của khách hàng đối với dịch vụ trong các trường hợp sau:
a) Khách hàng không thực hiện việc đăng ký gia hạn và thanh toán các khoản chi phí sử dụng sản phẩm/dịch vụ sau khi quá hạn 30 ngày;
b) OnPlan cho rằng dịch vụ đang được khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ của khách hàng gây nguy hại tới OnPlan và những người khác.
14.3 Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:
a) OnPlan đơn phương chấm dứt thỏa thuận do khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo thỏa thuận giữa hai bên;
b) OnPlan đơn phương chấm dứt thỏa thuận theo yêu cầu của tòa án và cơ quan có thẩm quyền của nhà nước;
c) Khách hàng gửi thông báo yêu cầu chấm dứt thỏa thuận thuê bao cho OnPlan bằng văn bản
14.4 OnPlan không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên. OnPlan chỉ chịu trách nhiệm bảo đảm duy trì dữ liệu của khách hàng trên hệ thống tối đa là 30 ngày kể từ ngày chấm dứt thỏa thuận.
15. Căn cứ pháp lý
16. Điều khoản chung
16.1Trong quá trình thực hiện thỏa thuận nếu có vấn đề gì nảy sinh thì hai bên sẽ cùng bàn bạc, thống nhất và tìm giải pháp khắc phục.
16.2 Trong trường hợp nảy sinh tranh chấp mà hai bên không thể cùng nhau thương lượng giải quyết được thì hai bên cùng thống nhất mang ra Tòa án TP Hà Nội để giải quyết.