Phần mềm quản lý vật tư & kho công trình

Phần mềm quản lý vật tư chuyên sâu, dễ triển khai cho nhà thầu.

 • Quản lý trọn vòng đời vật tư, từ BOQ - YCVT - Cung ứng - kho - Báo cáo, kiểm soát.
 • Liên thông số liệu tự động các khâu.
 • Quy trình xét duyệt, phối hợp công ty, công trường dễ dàng.
Play Video

Lợi ích

Cho nhà quản lý

 • Dễ dàng biết được các dự án của mình đã sử dụng vật tư gì, giá trị bao nhiêu, đã vượt Hợp đồng chưa
 • Xem các báo cáo, truy vấn thông tin tại mọi thời điểm mà không cần chờ cấp dưới báo cáo

Cho nhân viên

 • Nắm bắt, xử lý công việc, nghiệp vụ về vật tư dễ dàng do phần mềm hỗ trợ sâu.
 • Không mất thời gian làm báo cáo.
 • Làm việc nhàn hơn mà hiệu quả hơn.

Cho Công Ty

 • Quy trình xét duyệt nhanh chóng
 • Nâng cao năng lực cung ứng và vận hành dự án tới 40%
 • Giảm thất thoát tới 50%

Các nhóm tính năng

Kiểm soát vật tư theo BOQ Hợp đồng

 • Tạo và cập nhập BOQ vật tư cho toàn dự án, cho từng hạng mục (Hệ) thi công theo mô hình WBS
 • Theo dõi lượng vật tư yêu cầu, vật tư sử dụng thực tế cho Dự án, cho từng hạng mục so với trần BOQ
 • Cảnh báo các phát sinh vật tư theo BOQ một cách kịp thời

Các nhóm tính năng

Tạo xét duyệt và theo dõi yêu cầu vật tư các dự án

 • Yêu cầu vật tư cấp dự án
 • Yêu cầu vật tư từ dự án gửi công ty cấp
 • Cảnh báo ngay khi yêu cầu tích luỹ vượt BOQ
 • Tự động liên thông số lượng, chủng loại vật tư yêu cầu tới bộ phần cung ứng, bộ phận kho để xử lý
 • Theo dõi tiến độ cấp vật tư tự động

Các nhóm tính năng

Quản lý cung ứng vật tư cho dự án

 • Nghiệp vụ đa dạng: Mua ngoài, thêu ngoài, thuê mua nội bộ (khi cần kiểm soát chi phí nội bộ)
 • Danh sách vật tư chờ cung ứng cho từng dự án tự động liên thông với yêu cầu vật tư
 • Theo dỗi quá trình cáp vật tư cho dự án dễ dàng

Các nhóm tính năng

Quản lý kho dễ dàng, chính xác

 • Tạo phiếu nhập, xuất, điều chuyển
 • Nhập, xuất nội bộ (vật tư luân chuyển)
 • Kiểm soát chênh lệch giữ chứng từ và thực nhập, thực xuất
 • Kiểm kê kho
 • Báo cáo kho đầy đủ, đa dạng , chính xác
Pricing

Bảng giá các gói sản phẩm

VND 1,000.000

Monthy Package

Starter
 • 10 Users
 • 20GB
 • 12 Monthy Payment
VND 1,900.000

Monthy Package

Advance
 • 20 Users
 • 50GB
 • 12 Monthy Payment
VND 4,500.000

Monthy Package

Professional
 • 50 Users
 • +90K/User
 • Unlimited
 • 12 Monthy Payment
Liên hệ 0981 248 081
Eneterprise
 • Tùy biến phát triển theo yêu cầu của doanh nghiệp