Phần mềm quản lý vật tư, công trình

 • May đo theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp
 • Số liệu, quy trình liên thông suốt vòng đời vật tư
 • Tích hợp số liệu với các phần mềm kế toán, ERP…
 • Dễ sử dụng cho công trường


Phần mềm hỗ trợ Quản lý, điều hành
Ecoba ME
Ha Do Group
Itecom
Vilai Viet
Lợi ích của phần mềm
Cho Quản lý

Nắm bắt, kiểm soát kịp thời việc mua sắm, sử dụng vật tư tại các Dự án so với định mức, BOQ.


Cho Cán bộ mua hàng, kế toán

Tạo đơn hàng dễ dàng từ các yêu cầu dự án


QS

Dễ dàng lên kế hoạch, BOQ, ngân sách


Cho kỹ sư, thủ kho

Tạo Đề xuất vật tư và theo dõi quá trình cấp dễ dàng


Tính năng
Lên kế hoạch, định mức
 • Tạo BOQ đo bóc nội bộ, BOQ Hợp đồng (với bên A)
 • Theo dõi quá trình đề xuất, sử dụng vật tư thực tế của Dự án, của từng Hạng mục (yêu cầu, mua hàng, nhập xuất kho…) so với kế hoạch
Ghi nhận và xử lý các vướng mắc theo dõi và xử lý công việc tại Dự án
Phối hợp, trao đổi thông tin trực quan ngay trên bản vẽ
Tạo yêu cầu vật tư và theo dõi quá trình cấp
 • Kiểm soát số lượng yêu cầu, phê duyệt (luỹ kế/số lượng kế hoạch) của mỗi vật tư, hạng mục
 • Hỗ trợ ra quyết định phân bổ: mua mới, điều chuyển giữa các dự án dễ dàng
 • Theo dõi quá trình cấp cho mỗi yêu cầu
Hợp đồng, đơn hàng
 • Tự động lên và theo dõi số lượng cần mua, cần thuê, số lượng đã mua, đã thuê dựa trên từng yêu cầu
 • Tạo đơn hàng dễ dàng ( 1 đơn hàng cho nhiều yêu cầu, hoặc nhiều đơn hàng cho 1 yêu cầu)
 • Link hợp đồng với đơn hàng và theo dõi tình trạng cấp hàng cho từng hợp đồng
Quản lý bản vẽ, lưu trữ hồ sơ tài liệu trên một nền tảng chung
Lưu trữ tự động hình ảnh hàng ngày
Tạm ứng, Thanh Quyết toán
 • Làm đề nghị tạm ứng, thanh toán nhanh chóng, linh hoạt theo Hợp đồng, theo Phụ lục, hoặc theo Đơn hàng cụ thể.
 • Theo dõi dễ dàng tình trạng phê duyệt thanh toán, khấu trừ tạm ứng
 • Có thể tích hợp kế toán theo dõi công nợ
Tại sao nên sử dụng Sitemage
Thiết kế riêng
Thiết kế riêng

Thiết kế riêng, điều chỉnh phù hợp với yêu cầu cụ thể của các Doanh nghiệp xây dựng, công trình .

Luồng quy trình khép kín
Luồng quy trình khép kín

Luồng quy trình khép kín, số liệu liên thông từ Lên kế hoạch -> yêu cầu -> mua hàng > nhập -> xuất, hạn chế tối đa việc phải tính toán thủ công

Dễ dàng sử dụng
Dễ dàng sử dụng

Dễ sử dụng với cán bộ công trường, cán bộ kho vận

Sẵn sàng tích hợp
Sẵn sàng tích hợp

Có thể tích hợp số liệu với các phần mềm kế toán, các phần mềm ERP hiện có

Với một dự án xây dựng quy mô 50-100 tỷ, nếu chúng ta có thể quản lý tốt hơn để tiết kiệm chỉ 1% thôi, tức là tiết kiệm được tới 500tr - 1 tỷ đồng. Còn rất nhiều tỷ đang bị chúng ta lãng phí!
Lợi ích của Onplan

Liên hệ báo giá

 • Tuỳ biến, may đo theo yêu cầu
 • Tích hợp số liệu với phần mềm kế toán, và các phần mềm hiện có của Doanh nghiệp
 • Phát triển các phần mềm xây dựng khác theo yêu cầu
 • 0339166556
 • [email protected]