Quản lý kho vật tư - Phần 1: những khái niệm cơ bản.

Ở bài này chúng ta sẽ đi làm rõ các khái miệm: quản lý kho là gì, các định nghĩa về hàng hóa, về kho, thủ kho... sau đây mình đi chi tiết

1. Quản lý kho là gì?
Trước hết, hãy làm rõ khái niệm quản lý
Quản lý – có rất nhiều các định nghĩa khác nhau, nhưng đơn giản nhất quản lý được hiểu là quá
trình điều khiển, hướng dẫn, tác động vào chủ thể nào đó để đạt được mục đích đề ra.
Quản lý thường bao gồm 5 tác vụ chính – gồm hoạch định, tổ chức, bố trí nhân sự, lãnh
đạo/động viên và kiểm soát/giám sát.
Vậy quản lý kho và vật tư công trình chính là tổng hợp của 5 công tác trên, nhằm mục đích:
 Nhằm tăng cường công tác quản lý tài sản, vật tư, kho bãi, đảm bảo an toàn, tiết kiệm,
sử dụng đúng mục đích, đồng thời đảm bảo hoạt động SXKD được thông suốt.
 Tăng cường hiệu quả sử dụng, kiểm kê tài sàn sẵn có trong kho nhằm giảm chi phí sản
xuất và tăng hiêu quả kinh doanh.

2. Một số định nghĩa cơ bản trong công tác quản lý kho và vật tư

 Hàng hoá: trong tài liệu này, “Hàng hoá” là tên gọi chung để chỉ những tài sản thuộc
quyền sở hữu và/hoặc sử dụng của công ty. Theo đó, hàng hoá có thể là nguyên vật liệu
(sắt, thép, xi măng, …), nhiên liệu (xăng, dầu…), thiết bị xây dựng cơ bản (vật tư, thiết bị
trong quá trình đầu tư hình thành TSCĐ), máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ (máy đầm,
máy hàn, máy bơm, cốp pha, dàn giáo, …) và các tài sản khác.
 Kho : là địa điểm tập kết, lưu trữ, bảo quản hàng hoá. Tuỳ theo loại hàng hoá, vị trí, mặt
bằng và điều kiện của mỗi đơn vị mà có các loại kho khác nhau, như Kho kín, kho hở,
kho kiên cố, kho tạm, bãi tập kết…
 Thủ kho: là người thuộc quyền quản lý của Công ty, được giao nhiệm vụ quản lý kho
hàng, giữ chìa khóa kho, trực tiếp thực hiện nhập - xuất, kiểm kê, sắp xếp, bảo quản
hàng trong kho và theo dõi, báo cáo lượng nhập xuất hàng hóa vào ra kho.
 Cán bộ vật tư: người phụ trách công tác mua sắm, vận chuyển và bàn giao vật tư đến
công ty, đến dự án dựa trên yêu cầu vật tư của Công ty hoặc dự án.

Mời các bạn đón đọc Phần 2: Quy trình nhập kho

Các bạn có thể xem thêm các bài viết khác TẠI ĐÂY.

Bài viết liên quan
Quản lý kho vật tư - Phần 3: Quy trình xuất kho Quản lý kho vật tư - Phần 3: Quy trình xuất kho