11/07/2019 - Admin siteMAGE
Đa số các Nhà thầu chúng ta đang dùng Zalo hiệu quả cho việc trao đổi thông tin, vậy thì không có lý do gì không thử 4 ứng dụng rất hữu ích dưới đây
30/05/2019 - Admin siteMAGE
1 ngày hoạt động ở 1 công ty xây dựng hay 1 dự án thi công có thể tạo ra nhiều loại dữ liệu, nhưng thực tế hầu hết chúng đang không được record đầy đủ và lãng phí.
24/04/2019 - Admin siteMAGE
Hiện nay, việc áp dụng công nghệ để năng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp xây dựng nói riêng đang là 1 xu thế tất yếu
22/04/2019 - Admin siteMAGE
Theo nghiên cứu của Mc Kinsey, 1 dự án xây dựng trung bình sẽ kéo dài thêm 20% thời gian so với tiến độ Hợp đồng, con số này ở Việt Nam có thể cao hơn
27/03/2019 - Admin siteMAGE
Tính ra là khoảng 13 bước để cho 1 vật tư được đưa vào dự án, qua nhiều khâu, nhiều đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp cũng như đối tác (NCC, Tư vấn, CĐT). Đó là 1 quá trình với nhiều rủi ro có thể xẩy đến