Dữ liệu và sự lãng phí của doanh nghiệp xây lắp

Big Data (dữ liệu lớn) – 1 trong những khái niệm hot nhất hiện nay, từ mà bạn có thể gặp hàng ngày trên Internet.

Hiểu 1 cách ngắn gọn, Big Data là một thuật ngữ cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp. Nếu bạn muốn có 1 con số để hình dung, thì hãy nghĩ đến Big data khi bạn có 2 triệu bản ghi dữ liệu /1 lượt truy vấn (gọi đến kho dữ liệu) trở lên.

Với ngành xây dưng vốn tương tác với rất nhiều dữ liệu, thì Big data nghe có vẻ rất hấp dẫn đúng không?

Đúng nhưng cũng chưa đúng.

Vì chúng ta chưa thể bàn đến Big Data, khi còn chưa nắm bắt được ngay cả các Data bình thường trong hoạt động hàng ngày 

1 ngày hoạt động ở 1 công ty xây dựng hay 1 dự án thi công có thể tạo ra nhiều loại dữ liệu, nhưng thực tế hầu hết chúng đang không được record đầy đủ và lãng phí.

Hàu hết dữ liệu tại công ty xây lắp đang bị lãng phí

Có thể liệt kê các loại Dữ liệu mà chúng ta đang lãng phí như

1. Giai đoạn tiền xây dựng (lập dự án, thầu)

 • Dữ liệu về chủ đầu tư (Năng lực, thanh toán, tài chính, …). 
 • Dữ liệu về tư vấn, các stakeholders khác của dự án
 • Quy trình thủ tục phê duyệt dự án
 • Giá dự thầu, tỷ suất đầu tư cho các loại, cấp công trình
 • Cơ cấu giá vốn cho từng loại công trình (Công tác tạm, Kết cấu, kiến trúc, ME, Hoàn thiện…)
 • Dữ liệu về giá vật tư, nhân công, máy móc thiết bị 
 • Chuỗi cung ứng (thàu phụ, NCC, tổ đội)
 • Các rủi ro thường gặp 

2. Giai đoạn thi công

 • Kho Bản vẽ, Shop, biện pháp cho các công tác giống hoặc tương tự
 • Các form biểu nghiệm thu, checklist
 • Nguồn nhân công, vật liệu, máy móc (nhất là nguồn địa phương). 
 • Nguồn lực tiêu hao thực tế cho từng công việc (Định mức thực tế, cả việc thi công và việc nội nghiệp như vẽ shop)
 • Thời gian thực tế thi công cho từng loại công việc (cả công việc thi công lẫn công việc nội nghiệp như vẽ shop…)
 • Tỷ lệ bị defect cho từng việc cụ thể. Thời gian trung bình để sửa các loại defect khác nhau
 • Các thủ tục, quy trình, tiêu chuẩn nghiệm thu

3. Giai đoạn bào hành, bảo trì

 • O&M (operation and Manual)
 • Records các hạng mục và xác xuất/tần suất bị fault, hỏng
 • Record chi phí bảo hành, bảo trì/Giá trị xây lắp 

Vậy, việc thu thập Data giúp chúng ta những gì?

1. Lập dự án/Đấu thầu

 • Tính toán Phương án triển khai dự án hợp lý
 • Tính toán Giá thầu hợp lý
 • Làm thàu nhanh, giảm chi phí nhân sự
 • Quyết định chuẩn về việc có tham gia thầu, có chốt HĐ, thanh toán, bảo lãnh. Hạn chế rủi ro tài chính

2. Giai đoạn thi công

 • Tiến độ hợp lý
 • Bố trí nguồn lực chuẩn. Tiết kiệm nguồn lực
 • Lường trước các khó khăn, giảm thiểu rủi ro
 • Tối đa hoá giá trị cung ứng
 • Tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có (Shop, biện pháp, vật tư tồn kho…)
 • Và tất nhiên, giảm chi phí, tăng lợi nhuận (hệ quả)

3. Giai đoạn bảo trì

 • Chuẩn hoá công tác bảo hành, bảo trì
 • Tiết kiệm chi phí

Thực tế, các hệ thống liệt kê trên chưa đầy đủ, còn nhiều data khác mà chúng ta có thể lưu trữ và khai thác

Có thể bạn cũng biết, dữ liệu là nền móng để phát triển, người ta hay nói “Data is King” là vậy. Dữ liệu thu thập được của 1 công ty phản chiếu kinh nghiệm và năng lực của họ.

Sẽ ra sao nếu 1 công ty hoạt động 20 năm nhưng toàn nhân sự mới, và không có những dữ liệu lịch sử để hỗ trợ nhân sự mới, dự án mới? Có thể bạn có 1 công ty xây lắp với 20 năm hoạt động, nhưng thực ra kinh nghiệm thực tế và năng lực thực thi có thể không bằng 1 công ty mới hoạt động 5 năm. 

Nhưng, không có gì là hoàn hảo. Từ lý thuyết đến thực tế là 1 khoảng cách khá xa. Nếu record và tận dụng được 20-30% data như liệt kê ở trên, là bạn đã là 1 Nhà thầu có năng lực thực thi tốt rồi.

Các Công cụ thu thập dữ liệu chủ yếu

 1. Các record cứng (bản in, viết tay)
 2. Bản mềm (Excel, words, email, dữ liệu trên internet…)
 3. Phần mềm chuyên dụng 

List trên theo thứ tự tăng dần về sự khả dụng và tính hiệu quả.Tất nhiên công cụ nào thì cũng cần con người thực hiện cả

Tản mạn ngày 30/5/2019

Tìm hiểu thêm các bài viết bổ ích về Quản lý dự án, quản lý thi công, quản lý tiến độ, quản lý vật tư tại sitemage.com