22/04/2020 - Admin siteMAGE
Qua thử nghiệm một số ứng dụng nhằm đáp ứng cho yêu cầu vận hành của Công ty, chúng tôi nhận thấy SiteMAGE đáp ứng tốt và thiết thực với nhu cầu đề ra. "
22/04/2019 - Admin siteMAGE
Cũng như nhiều Nhà thầu thi công xây lắp khác, trong quá trình thực thi các dự án của mình, Nam Hoàng Việt cũng phải đối mặt với nhiều thách thức về quản lý,
22/04/2019 - Admin siteMAGE
Bài viết này nhằm mục đích chia sẻ những kinh nghiệm và con số thực tế khi doanh nghiệp Thiên Nam áp dụng SiteMAGE